Khul´ kräver ingen makthavare

För att en hustru skall skilja sig från sin make (Khul´) behövs ingen makthavare. Ahmad sade:

“Det är tillåtet med Khul´ utan makthavare.”

al-Bukhârî rapporterade det från ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhumâ). Denna åsikt har även Shurayh, az-Zuhrî, Mâlik, ash-Shâfi´î, Ishâq och Hanafiyyah.

al-Hasan [al-Basrî] och Ibn Sîrîn sade:

“Det får endast ske hos en makthavare.”

Vad oss – Hanâbilah – beträffar, håller vi oss till ´Umars och ´Uthmâns åsikt. Dessutom handlar det om en ersättning som en makthavare inte är ett villkor för på samma sätt som han inte utgör något villkor för handel och giftermål.