Khawâridjs väg till Jerusalem

Dessa människor är inga kämpar. De sår fördärv på jorden. De sår fördärv på jorden. De tjänar judarna och de kristna medvetet eller omedvetet. Under tiden som Palestina rivs i bitar och Aqsâ-moskén planeras att förgöras, manar de till förstörelse. Hos vem? Hos judarna? Nej. Istället säger de:

”Spräng i muslimska länder.”

De säger:

”Vägen till Jerusalem uppnås först när man dödar de otrogna.”

De menar muslimerna.

Håll er därför borta från detta tankesätt! Håll er borta från detta tankesätt! Detta är Khawâridjs tankesätt! De tidigare Khawâridj var frommare än dagens. Dagens Khawâridj är lögnare. De ljuger och tar till sig knep. De tidigare Khawâridj var fullt synliga. De ljög inte. De ansåg lögn vara otro. Vad gäller dagens, så ljuger de. De tar på sig damkläder, vilket de gjorde nyligen då ett par av dessa kom från ett land och blev tagna, och lov och pris tillkommer Allâh. När vakterna bad dem att stanna, stannade de. När chauffören, som var en ungdom, blev frågad om vem som sitter bakom honom, och det var en till synes en kvinna i ´Abâ’ah, sade han:

”Min moder.”

Är detta kamp? Eller fördärv? Eller Satans lek med dem i vilken han har vilselett dem och gjort dem blinda?

Det enda låtsaskvinnan kunde göra var att gå ut ur bilen och börja skjuta. Elden besvarades och hon, eller han, sköts ihjäl, och lov och pris tillkommer Allâh.