Khawâridjs och Râfidhahs hat mot respektive kärlek till ´Alî

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh):

Bara den troende älskar dig och bara hycklaren hatar dig.”

Hat mot ´Alî kännetecknade hyckleri endast i islams begynnelse. Hycklarna hatade starka krigare eftersom de hatade islams styrka. Därför säger en annan hadîth:

En hycklares kännetecken är hat mot Ansâr och en troendes kännetecken är kärlek till Ansâr.”1

På samma sätt kännetecknade kärlek till dem och ´Alî tro på den tiden. Det gör den dock inte efteråt. Khawâridj hatar och gör Takfîr på ´Alî samtidigt som samfundet är enat om att de inte är hycklare, att deras synd är väldig och att det finns konkreta bevis för att de tränger ut genom islam. Å andra sidan älskar Bâtiniyyah honom samtidigt som det råder enighet om deras otro. Detsamma kan sägas om Râfidhah som älskar honom samtidigt som de är vilsna och trotsiga.

1al-Bukhârî (17) och Muslim (128).