Khawâridjs morot

En man från Khawâridj kom till al-Hasan al-Basrî och sade:

”Vad har du att säga om Khawâridj?” Han svarade: ”De är ute efter det världsliga.” Mannen sade: ”Vad får dig att säga så när de brukar sina spjut till dess att de går sönder och lämnar sina fruar och barn?” al-Hasan sade: ”Berätta för mig om ledaren; förhindrar han dig från att be, betala allmosa och vallfärda och utföra ´Umrah?” Mannen svarade: ”Nej.” Då sade al-Hasan: ”Därför kan jag bara se att han förhindrar er från det världsliga varpå ni bekrigar honom.”