Khawâridjs lögner är inget nytt

När det just kommer till Khawâridj, så vet ni ju att de Hadîth-lärda kände sig lugna med deras återberättelser därför att det hör till deras lära och villfarelse att göra Takfîr på grund av stora synder. Och en av de största synderna är ju lögn om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Så när en Khâridjî återberättar en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är det ytterst osannolikt att han ljuger och hittar på.

Râfidhah är rena motsatsen. Precis som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah al-Harrânî (rahimahullâh) sade, så finns det ingen islamisk sekt som ljuger så mycket som Râfidhah. Detta är bevittnat i böckerna. Du kan finna att många svaga och påhittade hadîther är så på grund av Râfidhah i berättarkedjan. Å andra sidan är det mycket sällsynt att du hittar motsatsen.

Khawâridjs lära har dock utvecklats. Den har minst sagt utvecklats praktiskt sett, precis som de flesta muslimerna har gjort. Förr var muslimerna fromma och gudfruktiga. Titta hur de är idag. Detsamma gäller Khawâridj. Förr brukade man vara ytterst lugn med deras återberättelser. Därefter började även vissa bland dem hitta på hadîther för att stödja sin lära. Det kände Hadîth-lärans imamer till. De hade en radar som saknar motstycke i alla andra samfund.

Åhörare: För att bekräfta dina första ord ytterligare, så sade Imâm Mâlik när han blev frågad om Khawâridjs återberättelser:

”De faller hellre från himlen än ljuger.”

al-Albânî: Där har du det.

Åhörare: För att bekräfta dina sista ord ytterligare, så erkände vissa senare av dem…

al-Albânî: När vi fattar tycke för något…

Åhörare: De sade:

”När de sedan fattade tycke för något gjorde de det till en hadîth.”

al-Albânî: Där har du det.