Khawâridjs kritiska tillstånd

Människorna prövas och testas i sina gravar. Två änglar kommer till den döde och sätter upp honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Han hör sin familjs och sina vänners fotsteg när de går iväg.”

De kommer att sätta upp honom verkligt och fråga honom om hans Herre, religion och profet.

Den troende vars tro är ankrad i hjärtat – jag ber Allâh att Han låter mig och er tillhöra dem – svarar rätt då han är övertygad. Han svarar att hans Herre är Allâh, att hans profet är Muhammad och att hans religion är islam.

Hycklaren är den otrogne som inte tror men ändå visar islam. Tvivlaren är inte hycklare. Han handlar samtidigt som han tvivlar. Han svarar inte på frågorna därför att han saknar tro. Han säger att han hörde människorna säga en sak så han sade samma sak.

Därför måste den troende lägga ned en ytterst stor vikt vid att tron går in i hans hjärta. Låt inte din tro vara som Khawâridjs tro som inte går nedför halsarna. Kämpa för att få ned tron till hjärtat. Det gör du genom att alltid påminna dig om Allâh (´azza wa djall). Hör vad Allâh säger:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا

”Och lyssna inte till den vars hjärta Vi har låtit förbli [kallt och] likgiltigt inför tanken på Oss.”1

Han sade inte ”den vars tunga Vi har låtit förbli likgiltigt”. Se till att inte bara nämna Allâh med tungan utan att hjärtat är närvarande. Det gagnar inget. Det viktigaste är att påminna sig om Allâh med hjärtat. När du säger att det inte finns någon sann gud utom Allâh skall du låta det strömma ut ur hjärtat. Låt det komma tillbaka till hjärtat, och inte till tungan, så att du är övertygad när du dör. Det viktigaste är att tron kommer ned i hjärtat. När den gör det blir allting annat och dyrkan så mycket enklare. Den värsta olyckan är tron som inte går nedför halsen. Det är han som befinner sig i ett kritiskt tillstånd.

118:28