Khawâridjs främsta kännetecken – Takfîr på makthavarna

Fråga: Anses Khawâridj vara muslimer? Skall man förrätta bönen bakom dem?

Svar: De lärda är oense huruvida Khawâridj är otrogna eller villfarna syndare. Det finns två åsikter. Den som säger att de är otrogna är närmare sanningen. Bevisen tyder på deras otro.

Vad bönen bakom dem beträffar, anses det inte vara tillåtet baserat på att de är otrogna. Det enda undantaget är om de har makten i ett land. I detta fall säger Fuqahâ’ att det är tillåtet att förrätta bönen bakom dem [1].

Fråga: Hör man till Khawâridj om man gör Takfîr på makthavarna och hetsar upp muslimerna till att göra uppror mot dem?

Svar: Det där är Khawâridjs metodik. Det hör till Khawâridjs metodik att mana till uppror mot muslimernas makthavare och vad som är ännu värre än det är att göra Takfîr på dem.

Fråga: Vad är vår ställning till dem som gör Takfîr på muslimernas makthavare helt och hållet? Är de Khawâridj?

Svar: De som gör Takfîr på muslimernas makthavare är Khawâridj.

[1] Hâfidh Ibn Hadjar nämnde i ”Fath-ul-Bârî” några lärda som gör Takfîr på Khawâridj. Till dem hör al-Bukhârî, Abû Bakr bin al-´Arabî, as-Subkî och al-Qurtubî. Han rapporterade detta även från al-Qâdhî ´Iyâdh och an-Nawawî. (12/300)