Khawâridjs arvingar

Wa´îdiyyah är de som endast följer verserna som handlar om Allâhs hot. De anser att stora syndare har hädat och lämnat tron.

Detta är Khawâridjs lära. De har sina arvingar idag bland folk som tror att de är kunniga och folk som endast är okunniga människor som inte vet hur bevisen skall tillämpas. De förstår sig inte på bevisen och de hänvisar inte till Salafs troslära. De tar texterna i Qur’ânen och Sunnah och leker med dem. Därpå säger de att människor har hädat och lämnat religionen. Därefter tar de till sig vapen på samma sätt som deras förfäder Harûriyyah gjorde.