Khawâridjs armbåge

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1283)

1781 – Jag frågade min fader varifrån en tjuvs hand ska huggas av. Han sade:

“Från handleden. Yazîd bin Khusayfah återberättade Ibn Thawbân som berättade att en tjuv fördes fram till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som befallde att han handhuggs och att de därefter stoppar hans blödning1. Det bevisar att det är handleden som ska huggas av.”

1782 – Jag frågade min fader om någon säger att handhuggningen ska vara från armbågen. Han svarade:

Khawâridj.”

1al-Hâkim (4/381) som sade:

“Hadîthen är autentisk enligt Muslims villkor och varken han eller al-Bukhârî har rapporterat den.”