Khawâridjs 3 grunder

Khawâridj har tre grunder:

1 – Takfîr på människor på grund av stora synder som inte når upp till avguderi.

2 – Uppror mot de muslimska makthavarna och olydnad mot dem.

3 – De förklarar muslimernas liv vara tillåtna att tagas.

Detta beror på att de använder sig av texter som till synes tyder på otro eller avguderi utan att kombinera dem med de andra texterna som förklarar och tydliggör dem.

Det finns två typer av otro; större otro och mindre otro.

Det finns två typer av avguderier; större avguderi och mindre avguderi.

Större otro och avguderi utesluter personen ur religionen och nollställer islam medan mindre otro och mindre avguderi inte gör det. Istället reducerar de på ens islam och tro. De gör ingen skillnad mellan dem. De anser inte att det finns mindre otro och mindre avguderi. De anser att det bara finns en otro och ett avguderi och att de båda utesluter en ur religionen. De tolkar vissa texter bokstavligen och lämnar andra texter som detaljerar dem. De handlar på detta vis på grund av okunnighet och brist på förståelse inom religion och kunskap. Till följd därav börjar de göra överdriven Takfîr på människorna utan förståelse eller funderingar. Likaså tillämpar de texterna på fel sätt då de saknar kunskap. De läser bara utan att förstå betydelserna för att därefter tillämpa dem på folk.

Dessa är Khawâridj och de har dessvärre arvingar idag som gör överdriven Takfîr på folk och förklarar liven tillåtna att tagas för att de anser dem vara otrogna. De har alltså arvingar idag bland våra ungdomar, okunniga människor och folk som tror att de har kunskap.