Khawâridj vill att vi lämnar vår religion och våra lärde

Fråga: Den senaste tiden har de lärda kategoriserats i många grupper och nedvärderats så pass att det sägs att de är landets spioner. Vad råder ni? Anses det vara uppror mot makthavaren och en form av demonstrationer att förtala och baktala honom och offentliggöra hans brister?

Svar: Det råder inga tvivel om att uppror kan ske via ord, ideologi och handling. Upproren varierar. Khawâridj varierar. Den som har Khawâridjs ideologi är en Khâridjî ehuru han inte gör uppror och tar till sig vapen. Han är en Khâridjî på grund av sin ideologi. Den som talar utmed Khawâridjs ideologi är också en Khâridjî på grund av sina ord. Hans ord vittnar om det.

Den som lämnar den sunda metodiken hör till de vilsna:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

”Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag? Hur kan ni förmå er att vända den ryggen?”1

Fråga: Och den som anklagar de lärde för att vara spioner?

Svar: Bry er inte om det. Muslimerna litar på de lärde. De frågar dem och lär sig av dem. Detta påverkar inte dem. De vill att vi skall släppa taget om vår religion, våra lärda och lycksaligheten som Allâh har gett oss. De vill att vi skall släppa taget om allt det.

110:32