Khawâridj skiljer ej på avguderi och andra synder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/1268)

Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte den som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

Han (ta´âlâ) skilde på avguderi och andra synder och klargjorde att avguderi är oförlåtligt till skillnad från alla andra synder; Om Han vill straffa deras utövare, gör Han det, och om Han vill förlåta dem, gör Han det. Däremot är det underförstått att både versen och hadîthen handlar om individen som dör utan att ångra sig. Personen som ångrar sig för sitt avguderi förlåts. Samma sak kan inte gälla mindre andra syndare.

Med dessa bevis argumenterade jag mot en grupp moderna uppstickare som ibland anklagar syndiga muslimer för otro, och ibland fastslår att det inte alls är upp till Allâh vad Han ska göra med dem och att versen inte handlar om dem som inte ångrar sig. Följaktligen ser de jämlikt på avguderi och andra synder och avviker således från Qur’ânen och Sunnah. Då jag hade tillbringat flera timmar och sittningar med dessa människor för att fastställa bevisen mot dem, återvände vissa till samlingen och blev bra Salafiyyûn. Må Allâh vägleda resten.

14:48