Khawâridj skall bekrigas i alla fall

Fråga: Vilken åsikt är korrekt om Khawâridj? Är de otrogna eller inte?

Svar: Den frågan behöver studier och bekräftelse. Dock skall de bekrigas i alla fall. Följeslagarna bekrigade dem. Den renlärige kalifen bekrigade dem. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att de skall bekrigas. Det råder inga tvivel om att de skall bekrigas.