Khawâridj och ´Uthmân

Enligt ar-Râfi´î grundas Khawâridjs innovation på deras uppror mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) då de trodde att han både visste vilka som hade mördat ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) samt förmådde att gripa dem, men valde att inte göra det eftersom han godkände deras handling. Det påståendet stämmer emellertid inte överens med historikernas samstämmighet. Historikerna är enade om att Khawâridj begärde inte alls hämnd på ´Uthmâns mördare. Faktum är att de fördömde honom för flera saker och tog avstånd från honom. Ty irakier fördömde vissa av ´Uthmâns släktingar varefter de förtalade honom. Man brukade säga att de läser och dyrkar mycket men misstolkar Qur’ânen, har avvikande åsikter och överdriver i avhållsamhet, ödmjukhet och annat. Då ´Uthmân hade mördats krigade de tillsammans med ´Alî samtidigt som de beskyllde ´Uthmân och hans meningsfränder för otro.