Khawâridj och Mu´tazilah! Ner på knäna framför Ibn Bâz och al-Albânî!

Fråga: al-Ahdal säger att den som syndar öppet anser att synden är tillåten och att beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Alla i mitt samfund är förlåtna frånsett de öppna syndarna.”

Svar: Anser ni det vara otro utmed Ahl-us-Sunnahs bevisstödda principer att tulltjänstemannen tar skatt från människorna eller att kvinnan går ut påklädd men ändå naken?

Om du tar mitt råd råder jag dig att gå till Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî. Ta med dig din bok och sätt dig på knäna, närma dig dem och dra nytta av deras kunskap. Du är nu en Khâridjî, Mu´tazilî och Shî´î! Det är Mu´tazilah och Shî´ah som hetsar människorna till uppror mot makthavarna.

Vad gäller Ahl-us-Sunnah, bevarar de muslimernas blod och håller sig borta från prövningar.