Khawâridj och inte Ahl-us-Sunnah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Om en person säger att han tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och följer Salafs metodik men avviker från deras grundläggande principer där han revolterar mot makthavare eller uppmanar till revolt mot dem…

Svar: Han tillhör inte Ahl-us-Sunnah. Han tillhör Khawâridj och inte Ahl-us-Sunnah. Den som hetsar till prövningar och olydnad är Khâridjî och tillhör Khawâridj. Det är Khawâridjs metodik.