Khawâridj och det anarkistiska samhället

Fråga: Vad anser ni om den som säger att en muslim inte får arbeta i poliskåren och säkerhetstjänsten eftersom de strider mot Mudjâhidûn?

Svar: Det hör till Khawâridjs metodik. De flesta frågorna har Khawâridjs tendens i sig. Den som säger det är från Khawâridj. Betyder det att muslimerna skall leva utan säkerhet och poliser och soldater så att de kan belägras av fienden? Om personen som säger detta är en medborgare, sår han fördärv. Och om han är en fiende till medborgarna, avvisas hans ord. Det är inte märkligt att fienderna talar på detta vis.