Khawâridj och alla andra innovatörer

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/144)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Säg: ”Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna? De som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv.”1

al-Bukhârî sade: Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: Muhammad bin Dja´far berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från ´Amr, från Mus´ab som sade:

Jag frågade Sa´d bin Abî Waqqâs om Allâhs ord:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Säg: ”Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna? De som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv.”

åsyftar Harûriyyah. Han svarade: ”Nej, utan judar och nasaréer. Judarna beljuger Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och nasaréerna hädar paradiset när de säger att det saknar ätning och drickning. Harûriyyah är de som bryter Allâhs förbund.”

Till följd därav kallade Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) dem för ”trotsiga syndare”. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh), Dhahhâk och andra sade:

De är Harûriyyah.”

Det betyder att ´Alî tillämpade versen på Harûriyyah, judar, nasaréer och andra. Ty versen åsyftar ingen särskild grupp, utan är allmännare än så. Versen uppenbarades under Makkah-perioden innan Qur’ânen börjat tilltala judar och nasaréer och definitivt innan Khawâridj existerade. Versen gäller alla som dyrkar Allâh på ett felaktigt sätt och därtill tror att de gör rätt och att deras handlingar är accepterade då de egentligen är avslagna.

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

De som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld…”

De gör falska handlingar som saknar stöd i föreskriften.

وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

… och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv.”

De tror att de gör väl och att de är godkända och älskade.

118:103-104