Khawâridj har Qur’âniyyahs metodik

Fråga: Jag har en farbror som förnekar Sunnah och skämtar om hadîthen om att lyssna och lyda makthavaren. Jag har rått honom mycket men han vidhåller sin position. Hur lyder den föreskrivna domen…

Svar: Det finns en vilsen sekt benämnd Qur’âniyyah. De säger att de bara praktiserar Qur’ânen. Det är Khawâridjs metodik. Khawâridj förnekar Sunnah.