Khawâridj behandlar muslimerna värst

Det har rapporterats av at-Tirmidhî och andra via Abû Umâmah hur Khawâridj är de värsta stupade liken under himlen och att det bästa liket är han som dödas av dem. Det betyder att de är värre mot muslimerna än vad någon annan är. Ingen, vare sig judar eller kristna, har varit värre mot muslimerna än de. De är måna om att döda alla muslimer som inte håller med dem. De anser deras och deras barns liv och egendomar vara lovliga att tagas och de gör Takfîr på dem. På grund av deras väldiga okunnighet, innovation och villfarelse anser de det vara religion.