Khawâridj bakom sprängattentatet i moskén i Asir

Fråga: Vad råder ni studenterna och lärarna beträffande sprängattentatet i SEF1:s moské i Asir?

Svar: De skall varna människorna för de gärningarna. De skall klargöra för dem att handlingarna är Khawâridjs praxis, att de motsäger Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg och att de är ett uppror mot makthavarna. De skall klargöra att sådana handlingar medför orättvisa dråp och många andra synder.