Khawâridj är vilsna och inte otrogna

Fråga: Är Khawâridj som gör Takfîr på muslimerna otrogna?

Svar: De är inte otrogna. De är inte otrogna. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”De har flytt från otro.”

De har flytt från otro. De har bara blivit extrema. De är inte otrogna, men de är inte heller på rätt väg.