Khawâridj är Satans kämpar

Fråga: Vad råder ni dem som påverkas av dagens Khawâridj, försvarar dem och kallar dem för ”kämpar”? Dessa människor följer inte de stora lärde och deras råd…

Svar: Människan är skyldig att frukta Allâh sett till sig själv och se till att hon inte faller i frågor som kommer att orsaka hennes undergång och vilseledning. Det stämmer att dessa människor är kämpar, men de är kämpar på Satans väg. De är kämpar på Satans väg. Människan skall akta sig för att luras av dessa människor och förtala Ahl-ul-Haqq och de lärda som klargör sanningen.