Khadîdjahs dygder

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Djalâ’-ul-Afhâm, sid. 177-179

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) första hustru hette Khadîdjah bint Khuwaylid bin Asad bin ´Abdil-´Uzzâ bin Qusayy bin Kilâb. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var 25 år när han gifte sig med henne i Makkah. Hon levde med honom till och med efter att Allâh ärade honom med Sitt budskap. Hon betrodde honom och bistod honom. Hon var sanningens minister. Khadîdjah dog tre år innan utvandringen. Andra teorier säger fyra och fem år innan. Hon (radhiya Allâhu ´anhâ) har flera dygder varav några är:

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gifte inte om sig medan hon levde.

2 – Han fick alla sina barn, frånsett Ibrâhîm som han fick med sin slavinna Mâriyah, med Khadîdjah.

3 – Hon är samfundets bästa kvinna.

4 – Hon var aldrig dålig mot profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förargade honom aldrig. Inte heller undvek eller fördömde han någonsin henne. Bara det räcker för att bevisa hennes förträfflighet och dygd.

5 – Hon var samfundets första kvinna som betrodde Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).