Kejsarsnitt är farliga för modern

Jag har fått reda på att barnmorskor månar om att kvinnor föder via kejsarsnitt. Jag befarar att det är en list mot muslimerna. Ju mer en kvinna föder på det viset desto svagare blir skinnet på hennes mage, vilket är farligt för kvinnan. Det försvagar henne. Jag har hört från folk som arbetar på privata sjukhus hur de statliga sjukhusens ansvariga beslutar att kvinnor föder via kejsarsnitt. När de kommer till privatsjukhus föder de normalt. De nämnde mer än 80 liknande fall under drygt en månad. Detta är allvarligt och måste uppmärksammas. Man måste veta att förlossningen är smärtsam och mödosam:

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

”[Den blivande] modern bär sin börda med möda och med smärta föder hon – ja, [hennes möda] varar trettio månader, amningstiden [inbegripen].”1

Bara för att kvinnan får våndor betyder det inte att hon skall gå och föda direkt utan att känna något. En vanlig förlossning är bättre än en konstgjord sådan oavsett om den sker via kejsarsnitt eller något annat. Det är först när hon upplever onormal smärta som hon beger sig till förlossningen och undviker kejsarsnittsoperationerna så gott hon kan.

146:15