Kawthars beskrivning

al-Bukhârî rapporterade via Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Medan jag gick i paradiset såg jag en flod i paradiset. Dess två stränder är kupoler av ihåliga pärlor. Jag sade: ”Vad är detta, Djibrîl?” Han svarade: ”Detta är Kawthar som din Herre har gett dig. Dess parfym är av doftande mysk.”1

at-Tirmidhî rapporterade med liknande betydelse samt tillägget:

”Därefter lyftes det yttersta trädet upp till mig2 och jag såg ett väldigt ljus vid det.”3

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

at-Tirmidhî rapporterade även via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Kawthar är en flod i paradiset. Dess två stränder är av guld4 och den rinner på pärlor och rubiner. Dess jord är ljuvligare än mysk5 och dess vatten är sötare än honung och vitare än snö.”

Han sade:

”Denna hadîth är god och autentisk.”

1 al-Bukhârî (6210).

2 al-Mubârakfûrî sade:

”Det vill säga att det närmades, uppenbarades och presenterades.” (Tuhfat-ul-Ahwadhî (9/207)

3 at-Tirmidhî (3361).

4 al-Mubârakfûrî sade:

”Detta motstrider inte hans ord att dess två stränder är av pärlkupoler. Det betyder att stränderna är av guld och att pärlkupolerna är byggda på dem.” (Tuhfat-ul-Ahwadhî (9/207)

5 al-Mubârakfûrî sade:

”Det vill säga att dess jord doftar ljuvligare än mysk.” (Tuhfat-ul-Ahwadhî (9/207)