Katmissbrukets nackdelar

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 82

Fråga: Vad är domen för katmissbruk?

Svar: Katmissbruk består av många nackdelar och medför stora förluster. Såväl religion som tid och pengar går förlorade, vilket inte är en liten sak. Vi är skyldiga att frukta Allâh (´azza wa djall) och inte låta lusten styra över oss. Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd allt berusande och lugnande.”1

Alla som missbrukar kat vet att det berusar. Först berusar det varför missbrukaren inte kan sova. Istället är han pigg och hög. Efter två timmar somnar han och går miste om ´Asr, Maghrib och ´Ishâ’, antingen i tid eller också helt och hållet. Därefter försover han sig till Fadjr. Så fungerar de flesta katmissbrukarna.

1Abû Dâwûd (3686). Svag enligt al-Albânî i “Dha´îf Sunan Abî Dâwûd”.