Kathandel och lugnande preparat

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Vissa lärde är oense huruvida kathandel är tillåten eller inte. Vad är domen för det?

Svar: Det handlar inte om oenighet; det handlar om bevis. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd handel med vidriga och skadliga preparat. Båda egenskaperna finns i kat; det är skadligt, vidrigt, lugnande samt berusande. Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd allt berusande och lugnande.”1

Således sitter de och tuggar långa stunder och missar bönen. De går miste om bönen medan de tuggar. Det är alltså vidrigt och otillåtet. Kat är värre än rökning. Dessutom spelar det ingen roll att katodlarna, eller någon student för den delen, förlovar kat.

1Ahmad.