Katastrofer i Qutbs böcker

Fråga: Vad är din åsikt om en person som rekommenderar Sunnî-ungdomarna att läsa Sayyid Qutb’s böcker, speciellt då ””Fî Dhilâl-il-Qur’ân”” och ””Ma´âlim fît-Tarîq””, utan någon som helst varning för de fel och avvikelser som förekommer i dem?”

Svar: Min åsikt är att den som vill Allâh’, Hans sändebud och sin muslimske broder väl, rekommenderar han honom att läsa böcker bland Qur’ân-tolkningarna och andra böcker som var skrivna innan vår tid. Dessa böcker är mer välsignade, nyttigare och mycket bättre än de senare.

Vad gäller Sayyid Qutb’s Qur’ân-tolkning, så innehåller den stora katastrofer, men vi hoppas att Allâh förlåter honom. I den förekommer stora katastrofer, som t ex hans tolkning av Allâhs resning, kapitlet ”al-Ikhlâs”” och likaså hans olämpliga beskrivning av ett av sändebuden.”