Kastar sex stenar på ´Aqabah-pelaren

Fråga: En vallfärdare kastade sex stenar på ´Aqabah-pelaren. Den tolfte dagen frågade han en person som sade till honom att ta igen steningen av ´Aqabah-pelaren och steningen under den elfte för att sedermera fortsätta stena den tolfte dagen. Därefter frågade han en annan som sade att det räcker med sex stenar. Vallfärdaren valde den enklaste åsikten. Vad åligger honom?

Svar: Den som sade att han skulle ta igen sin stening av ´Aqabah-pelaren och sedan de tre pelarna för den elfte dagen och den tolfte dagen, har uttalat sig enligt Imâm Ahmads kända åsikt som ålägger turordning. Den övervägande åsikten är dock den som återgavs av den andre personen. Att någon sten uteblir är förbisett. Det rapporteras att vissa följeslagare kastade sex stenar medan andra kastade sju stenar – och ingen fördömde den andre. Det gäller framför allt om det hände på grund av glömska. Alltså är hans stening giltig.