Kasta inte sten i glashus

Denna förnekelse förespråkas av den här ignoranten som tror att han kan, förtalar Salafs imamer och ljuger om Ahl-us-Sunnah. Han sade i sin så kallade avhandling ”at-Tandîd li man ´addad-at-Tawhîd”:

”Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah säger uttryckligt att Allâh (subhânah) är varken utanför skapelsen eller innanför skapelsen.”1

Detta upprepade han i en annan avhandling benämnd med det lögnaktiga och osanna namnet ”´Aqîdatu Ahl-is-Sunnah”.2

Låt varje muslim begrunda denna ideologi; beskriver den något som existerar eller något som inte existerar?

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

”Fri är Han från brister, högt upphöjd över allt vad de påstår!”3

Må Allâh benåda Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som satte pricken över i:et när han sade om dessa nekande Mu´attilah och deras antagonister Mushabbihah:

”En Mushabbih dyrkar statyn medan en Mu´attil dyrkar icke-existensen. En Mushabbih är nattblind medan en Mu´attil är helt blind.”

Sanningen ligger hos Salaf och imamerna som bekräftade egenskaperna utan liknelse och negerade brister utan förnekelse.

Värt att nämna är det som utspelades hos en smart ledare som hörde denna förnekande beskrivning av en av dem som ville få till stånd diskussioner med tomma argument:

”Dessa människor har blivit av med sin Herre!”

Det verkar som att ignoranten som förtalar Salaf insåg allvaret i den omnämnda beskrivningen och att den är förkastad av såväl religionen som logiken. Således fann han sin tillflykt i att föra läsarna bakom ljuset med hjälp av andra uttryck som inte uppmärksammas av hans läsare. Han sade i sin kommentar till Ibn-ul-Djawzîs omnämnda bok:

”Här finns en viktig fråga. Vi säger absolut inte att Allâh är överallt. Vi gör rentav Takfîr på den som säger så. Vi tror på att Allâh (subhânah) finns utan plats, ty det är Han som har skapat platsen.”4

Härmed motsäger du dig själv när du säger att Allâh (ta´âlâ) är inte utanför skapelsen. Det finns ju ingen plats utanför skapelsen. Om du verkligen menar vad du säger, så har du vägletts och återvänt till Salafs dogm vars besittare du anklagar för otro och förkroppsligande liksom Ibn Taymiyyah och mig5. Annars läser jag upp Sanningens ord för dig:

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

”Olyckliga de otrogna! Elden är deras mål!”6

Därtill säger jag till dig att inte kasta sten i glashus.

1Sid. 50.

2Sid. 26.

317:43

4Sid. 127.

638:27