Kasta inte pärlor till svin

al-A´mash sade:

”Kasta inte pärlor under svinens fötter.”

Ziyâd bin Ayyûb berättade för mig: Abû Sufyân al-Himayrî berättade för oss, från Sufyân bin Husayn som sade:

”al-A´mâsh begav sig till en folkmassa när en skara kom till honom för att fråga honom om hadîther. Hans sällskap sade: ”Skall du inte tala till dessa stackare?” Han sade: ”Vem klär svinen i pärlor?”

Abû Sa´îd al-Ashadjdj berättade för oss: Ibn Idrîs berättade för oss, från al-A´mash som sade:

”Jag satt med Iyâs bin Mu´âwiyah i Wâsit när han nämnde en hadîth. Jag sade: ”Vem har nämnt den?” Han gav ett exempel på en man från Khawâridj varpå jag sade: ”Vill du att jag sopar gatan med mina kläder och tar upp all dynga och alla skalbaggar?”

Ibn Humayd berättade för oss: Ya´qûb al-Qummî berättade för oss, från Abû Rib´î, från al-A´mash som sade:

”Jättarna var israeliternas Harûriyyah.”