Kasta in honom i brunnen

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade: Jag hörde Abû Ma´mar al-Hudhalî säga:

Den som säger att Allâh inte talar, inte hör, inte ser, inte behagas och inte förargas är otrogen. Om ni ser honom stå vid en brunn skall ni kasta in honom i den. Med det dyrkar jag Allâh (´azza wa djall).”

Abû Ma´mar sade:

Djahmiyyahs åsikt slutar med att säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.”

Djahmiyyah säger däremot att Allâh (´azza wa djall) är både ovanför himlen och på jorden och att himlen är inte särskild med något. Dock säger merparten av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund att Allâh är ovanför himlen. De säger det i enlighet med det som står i Qur’ânen och Sunnah och spekulerar inte i skolastikernas tolkningar. Därtill fastställer de att:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”1

Abû Ma´mar dog 15 Djumâdâ al-Ûlâ 236.

142:11