Kasta avgudarna åt råttor och fladdermöss

Jesaja 2:18

18Avgudarna skall utplånas.

19Fly in i klippgrottor och jordkulor

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät,

när han reser sig och slår jorden med skräck.

20Den dagen skall människorna kasta bort

sina gudar av silver och guld

som de gjort med egna händer

och sedan fallit ner inför,

kasta dem åt råttor och fladdermöss

21och fly in i bergsklyftor och klippskrevor

för Herrens fruktansvärda makt,

för hans höga majestät,

när han reser sig och slår jorden med skräck.

22Vänta inget av människan,

denna flyktiga varelse.

Vad är hon värd?