Kassörska i galleria

Fråga: Får en kvinna arbeta som kassörska i en galleria om hon är i behov eller nödgad?

Svar: Nej, det får hon inte göra. Hon får bara arbeta där endast kvinnor finns. Hon får inte arbeta där både män och kvinnor finns.