Kassettbandets böneutrop

Fråga: I vissa moskéer lyder böneutropet via ett inspelat kassettband. Är det föreskrivet?

Svar: Nej. Det är inget böneutrop. Kassettbandet är ingen böneutropare. Böneutropet är en dyrkan som måste utföras av en muslim som ansvarar för sina handlingar. Kassettbandet är inte ansvarigt för sina handlingar. Dess dyrkan är ogiltig. Det har bara spelat in en röst.