Kassettaffärer lockar kunderna med Qur’ânen

publicerad
10.05.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: Liqâ’ Maftûh fîsh-Shimâsiyyah
Källa: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Fråga: Vissa kassettaffärer spelar Qur’ânen så att folk kan höra den. Är detta korrekt?

Svar: Nej. Qur’ânen skall inte användas som ett lockbete och en reklam för att sälja varor. Det är inte tillåtet. Det är en nedvärdering av Qur’ânen. Det är inte tillåtet att använda sig av Qur’ânen för att uppnå ett världsligt ändamål.