Kassettaffärer lockar kunder med Qur’ân

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Liqâ’ Maftûh fîsh-Shimâsiyyah

Fråga: Vissa kassettaffärer spelar Qur’ânen så att folk kan höra den. Är detta korrekt?

Svar: Nej. Qur’ânen skall inte användas som ett lockbete och en reklam för att sälja varor. Det är inte tillåtet. Det är en nedvärdering av Qur’ânen. Det är inte tillåtet att använda sig av Qur’ânen för att uppnå ett världsligt ändamål.