Kärlekens olika typer

Publicerad: 2011-01-09
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/156)

 

Kärleken består av flera typer:

1 – Kärlek för Allâh. Denna typ motstrider inte Tawhîd. Istället hör den till Tawhîds fullkomlighet. Den hårdaste knuten är kärleken för Allâhs skull och hatet för Allâhs skull.

Kärlek för Allâh är att älska något för att det älskas av Allâh, oavsett om det är en person eller en handling. Detta hör till Tawhîds fullkomlighet.

2 – Naturlig kärlek som inte påverkar ens kärlek till Allâh. Detta motstrider inte kärleken till Allâh. Exempel på denna kärlek är kärleken till frun, barnen och pengarna. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om vem han älskar mest, sade han:

”´Â’ishah.”

När han blev frågad om vilken man han älskar mest, sade han:

”Hennes fader.”

Till denna typ av kärlek hör även kärlek till mat, dryck och kläder.

3 – Kärlek med Allâh som motstrider kärlek till Allâh. Det innebär att man älskar någon eller något som man älskar Allâh eller ännu mer, på så sätt att om kärleken till Allâh kolliderar med kärleken till någon eller något annat, går kärleken till det sistnämnda före. Detta beror på att det sistnämnda har blivit till Allâhs vederlike då man antingen älskar det mer eller lika mycket som Allâh.

Poängen med denna vers1 är att Allâh anser dem som älskar Honom lika mycket som andra som avgudadyrkare och att de har gjort dem till Allâhs vederlikar.

1 2:165