Kärleken till profeten skall vara större än till alla andra skapelser

Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/50)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tror förrän han älskar mig mer än sitt barn, sin fader och alla andra människor.”1

”Ingen av er tror…” I hadîthen nekas tron och den nekade tron kan ibland innebära den fullkomliga och obligatoriska tron och ibland kan det innebära trons befintlighet helt och hållet. Den nekade tron i hadîthen är den fullkomliga och obligatoriska tron. Skulle det däremot inte finnas någon kärlek alls till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), uteblir tron helt och hållet.

”…  sitt barn…” Det omfattar både sonen och dottern. Han började med kärleken till barnet för att ens hjärta är vanligtvis mer fäst vid det än vid föräldern.

”… sin fader…” Det omfattar fadern, farfadern och uppåt och modern, mormodern och uppåt.

”… och alla andra människor.” Det omfattar syskon, far- och morbröder, kusiner, vänner och en själv som är en av människorna. Ens tro är som sagt inte fullbordad förrän man älskar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mer än alla andra skapelser.

Om fallet är sådant med kärleken till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hur är då fallet med kärleken till Allâh (ta´âlâ)?

1 al-Bukhârî (4/216).