Kärlek till innovatör bevisar svag tro

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Fath-ur-Rahîm al-Wadûd, sid. 273

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som älskar för Allâhs sak, hatar för Allâhs sak, ger för Allâhs sak och håller igen för Allâhs sak, har fulländat sin tro.”1

Kan kärlek till innovatörer betyda att ens tro och religiositet är nedsatta?

Svar: Därom råder inga tvivel.

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (9083).