Kärlek till föräldrarna eller till de lärda?

publicerad
30.12.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://www.alfawzan.af.org.sa/node/13290

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Är det tillåtet att älska de lärda som stegvis går framåt i undervisningen mer än föräldrarna?

Svar: Var och en har sin rättighet. Föräldrarna har sin rättighet som de lärda inte har någon del i. Denna rättighet har Allâh särskilt föräldrarna med. De uppfostrade dig när du var liten. De visade dig kärlek och tröttade ut sig för att ta hand om dig. Föräldern har alltså sin rättighet över barnet.

De lärdas rättighet är att de vägleder till den raka vägen och lär människorna det goda. De har också sin rättighet.

Föräldrarna har sin rättighet och de lärda har sin rättighet. Prioritera ingen före den andre. Ge var och en dess rättighet.