Kärlek till Ahmad och hat mot Yahyâ

Abû Hâtim ar-Râzî sade:

”Om du ser en person från Bagdad älska Ahmad bin Hanbal, skall du veta att han följer Sunnah, och om du ser en person hata Yahyâ bin Ma´în, skall du veta att han är en lögnare.”

Muhammad bin Hârûn al-Fallâs sade:

”Om du ser en person tala illa om Yahyâ bin Ma´în, skall du veta att han är lögnare som hittar på hadîther. Han hatar honom bara för att han avslöjar lögnarna.”

Ibn Ma´în sade:

“Vi skrev ned från lögnare varefter vi värmde upp ugnen med bladen och sedermera tog ut nybakat bröd ur den.”