Kärlek, sammansvärjning och vänlighet Salafiyyûn emellan

Fråga: Är era tidigare band som handlar om kärlek, sammansvärjning, vänlighet och mildhet riktade mot Ahl-ul-Bid´a eller Ahl-us-Sunnah?

Svar: De är endast riktade mot Ahl-us-Sunnah. Vänlighet och mjukhet skall riktas mot fienden och vännen. Kärlek och sammansvärjning som jag talar om är Salafiyyûn emellan. Det är dock inte tillåtet med sammansvärjning med Ahl-ul-Bid´a. Vi kallar på dem med vishet. Den svage av oss skall inte sitta med dem. De skadar honom och sätter hans religion på prövning. Den lärde och den starke studenten får kalla på dem med vishet och fina tillrättavisningar. De får dock inte umgås med dem, äta med dem, skratta med dem eller gå med dem. Det motstrider Salafs metodik.

Sammansvärjning, kärlek, vänlighet och mjukhet skall alltså vara med en Salafî. Om han har gjort fel råds han vist. I dag har det gått så långt att de bojkottar en människa för ett litet fel som hon gör. Så gjorde inte följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) eller Ahmad och hans kollegor. Det är Haddâdiyyah och deras jämlikar som gör så. Haddâdiyyah har grundats för att splittra Salafiyyûn och angripa Salafs metodik.