Karantän i islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://twitter.com/dralfawzann/status/1239135214124793858

Det är inte tillåtet att lämna landet vari en epidemi råder. Inte heller är det tillåtet att resa till det. Så står det i hadîthen. Så om en epidemi råder i ett land, ska du inte resa till det. Återvänd. När pesten bröt ut i Levanten återvände ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) därifrån. Ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om pesten:

”Om ni hör talas om att den råder i ett land, ska ni inte inträda det. Och om den bryter ut i ett land som ni befinner er i, ska ni inte lämna det utav flykt från den.”1

De som redan befinner sig i landet ska inte lämna det. De ska stanna kvar där. De får inte gå ut därifrån eftersom sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd det. Förmodligen är visheten att sjukdomen inte sprids. Det kallas numera karantän. Det har en grund.

1al-Bukhârî (5729) och Muslim (2218).