Karaktärens roll i kallet

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ

I Sin barmhärtighet lät Allâh dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta, skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.”1

Tack vare Allâhs nåd till dig och dina följeslagare begåvade Han dig med att vara mild och mjuk mot dem och visa dem fina karaktärer. Följaktligen samlades de runt dig, älskade dig och tog efter dig.

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا

… om du hade varit sträng och hård…”

Visat dålig karaktär vill säga:

غَلِيظَ الْقَلْبِ

… och tillslutit ditt hjärta…”

Haft ett hårt hjärta vill säga:

لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ

… skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig.”

Ty det skrämmer iväg dem från personen med den dåliga karaktären och får dem att hata honom.

Fina karaktärer i en religiös ledare attraherar folk till Allâhs religion, plus att personen är berömvärd och erhåller en specifik belöning. Dåliga karaktärer i en religiös ledare skrämmer iväg folk från Allâhs religion och får dem att hata den, plus att personen är klandervärd och erhåller ett specifikt straff. Om Allâh sade så till det felfria sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vad gäller då alla andra?

Hör det inte till de största plikterna och viktigheterna att rätta sig efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nobla karaktärer och behandla människorna såsom han behandlade dem med mjukhet, fina karaktärer och harmonisering och därmed underkasta sig Allâhs order och kalla Hans slavar till Hans religion?

13:159