Kära systrar…

Dessa dagar fick jag syn på ett flygblad – jag har det med mig – från al-Ikhwân al-Muslimûn. Vad stod det i det?

”Kära syster1! Kom! Låt oss gå hand i hand för att stödja Allâhs religion.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rörde aldrig vid en främmande kvinnas hand.

1Pinsamt! Pinsamt! När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för kvinnorna sade han:

”Kvinnor! Skänk välgörenhet! Jag såg att de flesta i Elden är kvinnor.” De sade: ”Varför, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Ni förbannar mycket och är otacksamma mot makarna. Jag har inte sett någon med ett så nedsatt förstånd och en så nedsatt religion få en skarpsinnig man att förlora förståndet som ni [kvinnor].” Dessa människor är okunniga, vilket jag har visat i ”al-Makhradj min al-Fitnah”.