Käpp och båge under fredagspredikan

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/381)

Sammanfattningsvis saknas bevis för att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stödde sig på käpp eller båge när han stod och predikade i sin predikstol. Således är det inte korrekt att invända mot Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) som sade:

”Det finns inga bevis för att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick uppför sin predikstol med svärd, båge eller någonting annat.”

Tillsynes stödde han sig på båge när han stod och predikade på marken – och Allâh vet bättre.