Kapabel vallfärdare gör Tawâf i rullstol

Fråga: Ni sade att det är tillåtet för den kapable att sitta i rullstol och göra Tawâf runt Ka´bah. Reduceras belöningen liksom den reduceras när den sittande ber?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var kapabel när han red. Hans syfte var att klargöra att handlingen är tillåten. Det är tillåtet att färdas under Tawâf och Sa´y. Vad belöningen beträffar, så vet bara Allâh. Vi säger inte att den sjunker. Vi vet inte. Det är upp till Allâh. Det beror förmodligen på hans avsikt.