Kapabel körs i rullstol runt Ka´bah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Trots att en person förmår att gå runt Ka´bah, väljer han att bli körd i rullstol på grund av trängsel. Är hans varvning korrekt?

Svar: Ja, hans varvning är korrekt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) red fastän han kunde gå. Det är tillåtet att färdas istället.